Neden Okul Rehberi?


1-Niçin Okul Rehberi Kullanmalıyız?

Eğitim-öğretim süreçlerinde bütüncül ve dengeli bir yaklaşıma duyulan şiddetli ihtiyaç Okul Rehberi ‘nin temel varlık sebebidir. Öğrencilerin akademik-psikolojik ve sosyal gelişimlerinin anlamlı bir bütünlük içinde takip edilmesi ve sistematik bir şekilde kayıt altına alınması eğitim-öğretim süreçleri açısından hayati bir önem taşımaktadır. Okul Rehberi öğrencilerin akademik-psikolojik ve sosyal gelişimlerinin, veliler, öğretmenler ve idareciler tarafından sağlıklı ve sistematik bir şekilde takip edilmesini sağlayan özgün ve online bir eğitim platformudur. Benzer platformların aksine öğrencileri ‘sayısal verilerden’ibaret görmeyen Okul Rehberi, her bir öğrenciyi ‘özel’ kabul ederve şahsigelişim sürecindeki verilerini esas alarak geçmişine ve geleceğine dair yol haritaları sunmayı amaçlar. Okul Rehberi, sistematik takip ve kapsamlı kontrol hizmeti sayesinde idareci, öğretmen ve velilere, eğitim süreçlerine zamanında ve isabetli müdahaleler yapma imkanı da sunar.

2-Kurumlar Okul Rehberi Programını Niçin Tercih Etmeli?

Okul Rehberi “Kuruma Özel Hizmet” politikasıyla kendi markasını değil hizmet verdiği kurumu öne çıkarırken, farklı kulvarlardaki eğitim kurumlarına ihtiyaçlarına hitap edecek farklı modül seçenekleri sunar. Okul Rehberi’nin eğitim kurumlarına ölçme-değerlendirme alanında sunduğu en büyük yeniliklerden biri, farklı yayınların sınavlarını kazanımlı olarak sisteme yüklemesi ve bu sınavların sonuçlarını tek bir kazanım raporu halinde veli, öğretmen ve idareciye vermesidir. Farklı yayınların kazanımlı sonuçlarının tek bir rapor içinde değerlendirilebilmesi kurumları sınırlı sayıda yayına mahkum olmaktan kurtararak öğrencilerinin farklı soru tiplerini görmelerine fırsat sağlamaktadır. Okul Rehberi bir yandan eğitim-öğretim süreçlerinde bütünlüğü sağlamayı kolaylaştıran bir sistematik sunarken bir yandan da olabildiğince sade,basit ve işlevsel bir kullanım kolaylığına sahiptir. İdareci, öğretmen ve velileri karmaşık ve içinden çıkılamaz bir yapı labirentine hapsetmeden kullanım hedeflerine kolaylıkla ulaştırır.